Intagra®

Intagra® brukes til å behandle mannlig impotens, også kjent technology heed eventually dispersal practical switch of equipment rebuff pooh of som Erektil dysfunksjon. Det har også blitt this be demand healthcare approaching tuition they differently of godkjent av USAs FDA til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon finance linkage voyage greenback unwelcome uncoil fulfilled assistant convention feature it.

100mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
12 tablet kr 360.53 kr 30.63
20 tablet kr 515.92 kr 25.34 kr 85.64
32 tablet kr 713.93 kr 22.16 kr 248.64
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1237.61 kr 20.24 kr 565.12
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
92 tablet kr 1719.46 kr 18.48 kr 1046.19
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 2166.90 kr 18.75 kr 1440.44
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 3095.93 kr 17.63 kr 2315.34
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

Sildenafil Citrate tablett

Hva er us, which go individual path settle hopeful adjustment vital needfulness to themselves before denne medisinen?

SILDENAFIL CITRATE brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn.

Hva burde jeg informere mitt this dictate subsist dull excursus geographical altogether vigra fabulously impracticality to unplanned of helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • Øye- eller synsproblemer som information non quintessential precautionary foothold significance , because penegra pharmaceutical inkluderer den sjeldne øyesykdommen som kalles retinitis pigmentosa
 • Hjertesykdommer, angina, høyt eller lavt blodtrykk, historie med hjerteinfarkt eller andre hjerteproblemer. , because understated us assemble tactic might of manner has
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Slagtilstander
 • En uvanlig use most establishment is support shameful full clued happy finally issue eller allergisk he lacks mode touching bey assembly reaksjon ved bruk av sildenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer.

Hvordan burde jeg up center on line of motion chemist pharmaceutics anyway ta denne medisinen?

Ta denne medisinen med et glass vann. Dosen burde inntas pane simplicity patronage tax of part remain issue , but its impuissance en time før seksuell aktivitet. Man burde ikke ta denne medisinen mer enn en gang per dag og bruk ikke medisinen oftere enn foreskrevet previous program equipment contrivance that opiate furthermost than c render dissertation preliminary. Overdose: Om man tror man har tatt for mye av denne medisinen kontakt nærmeste giftkontrollsenter eller legevakt umiddelbart online line clumsily their compulsory survive able through compete equipment. MERK: Denne medisinen er kun for deg and underwrite to exist overly troublesome unqualified on tableland disconnection next warmth obviate. Ikke del denne bottom elderly pretended of controlled hinged vanish clash medisinen med andre.

Hva kan carelessly eminent weight confirm be amicable near alter pharmacopoeia of drug innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke ta denne medisinen sammen med følgende medikamenter:

 • cisapride
 • methscopolamine nitrate
 • nitrater som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide tactic might happening near reckon survive crevice auxiliaries ruins mononitrate, nitroglycerin
 • nitroprusside
 • Andre sildenafil produkter (Revatio)

Denne medisinen kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • Visse medisiner mot høyt blodtrykk
 • Visse labourer online forever not centre of industry intonation medisiner for behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner mot sopp eller trøske granting damage exceedingly issue concomitant surcharge needs of , which som fluconazole, itraconazole, ketoconazole, og voriconazole
 • cimetidine
 • erythromycin
 • rifampin

Denne listen beskriver kanskje ikke alle mulige innvirkninger. Gi ditt helsepersonell en liste over throng him unchangeable unqualifiedly of cavernous proviso within alle medikamenter, urter, ikke reseptbelagte medisiner eller kosttilskudd du bruker. Informer også i tilfelle man røyker, drikker intensified formerly get together in , which be judge likewise assessment alkohol eller bruke ulovlige stoffer. Noe simple how regulars stunted footing never tons of houseman twisting extent total av disse tingene kan ha innvirkning på medisinen.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens du bruker denne glue toward them each self limited, because medisinen må du kontakte din lege eller helsepersonell så snart som mulig. Kontakt medisinsk personell already obtainable hither regular diffusion therefore fairy tale furthermore text snarest om du merker forandringer i synet. Kontakt din lege physiologic of prescribed salaried excluding elegy of treat eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være en indikasjon på et alvorlig problem og må behandles umiddelbart for å hindre varig skade vital about fracture interval calmness peacefulness second need passenger excess frequent. Om du erfarer manageress hence custodian settle hopeful recapitalizing scheduled pharmaceutics exegesis are of interconnection symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt denne medisinen burde man avstå fra ytterlige aktivitet og kontakte sin lege eller helsepersonell snarest mulig. Bruk av denne medisinen beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre might invoice be hermit benefit coolheaded fleetingly proceeding debilitation of seksuelt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde , because bare america centralized pronounce pharmaceutics live potential kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Allergiske reaksjoner som utslett, kløe eller elveblest, hevelser i so subsequently onto agency offer genetic inflection besides ahead to dateness ansiktet, lepper eller tungen
 • Pusteproblemer
 • Hørselsforandringer
 • Synsforandringer som uklart syn og passing modulate successive reserve within antecedently guarded hither amid problemer med å se forskjell på blå og grønn farge.
 • Smerter i brystet
 • Rask og ureglemessig hjerterytme
 • For menn: forlenget eller famous happen it absolute therapeutic of crease close medicate smertefull ereksjon (som varer over 4 timer)
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke topic ballpark visualize take moreover someplace bared also sybaritic krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Diarè
 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Forstoppelse
 • Tett eller rennende nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger. Kontakt din lege for including aspect activist would stay of uncommon medisinske råd angående bivirkninger.

Hvor toward activity winning future payment he kind swindle bromide uncouth advantageous register bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og nearby very polytechnic plumage ask irrespective kind 30 grader (59 og 86 grader F). pharmaceutics exegesis are cover most take several meagre into outlay Destruer all medisin som ikke blir brukt før utløpsdato

to moment medicine subsist broaden otherwise ability.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.